Avisar de contenido inadecuado

Homenaje A Las Victimas Del Franquismo, Poesia en El blog de MarPita

30/04/2010

Patxi Perurena: Oh gaua, hildako estalki leuna / Oh noche, terso sudario de los muertos

 

Patxi Perurena: Oh gaua, hildako estalki leuna / Oh noche, terso sudario de los muertos Oh gaua! Hego haizeak ekarritako hosto beltza ¡Oh noche! Hoja negra traída por el viento sur Oh gaua! Lutuz jantziriko lurraldeen ametsa ¡Oh noche! Pesadilla de los paises enlutados Oh gaua! Abismoaren ahotik hatorren biraoa ¡Oh noche! Blasfemia que viene de la boca del abismo Oh...

20/04/2010

Joxé Azurmendi: Manifestu atzeratua / manifiesto con retraso II (+)

II

Nik ez dut pakerik nahi

ze pakea ez da libertadea

(kasi ahantzita neukan

zaharraren zaharrez)

Bainan prosaiko aurkitzen dut

hitzea.

Ez nuke hil nahi

Termopila-ko heroe bat bezala.

ezta korda eman bat gabeko

erloju zahar bat bezala ere,

zer esanik ez.

Prosaiko aurkitzen dut nola edo hala.

Bainan nire herriari

indarra egiten zaio. Niri ez.

Ni apaiz pribilejiatu bat...

19/04/2010

Joxé Azurmendi: Manifestu atzeratua / manifiesto con retraso I (+)

Panfleto bat idatzi nizunkondenatu nahi banauzuinjustiziarik kometa ez dezazun.

IGure herriak ez dauka kondairarik.Pobrea da. Ez daukapirata koxkor pare batlangile sofritu batzuk,muga zentzugabe asko,mila zorigaiztobesterik. Ez da gutxi.Euri gortina batek ixten dugure kalendarioa.Ez, ba, bilatu kondaira unibertsalenliburu handietan gure inperiorik.Agina-ko zero bat zengure inperio guztia. Ta...

7/04/2010

Juan Gracia Armendariz: Memoria del Cóndor / Kondorearen Oroitzapena

 

Sangre de metal,

odol metalezkoa

brea caliente

galipot beroa

que del cielo expulsó un cóndor.

kondore batek egotzi zuena goietatik.

Recibir saliba y bombas

Listua eta bonbak jaso,

de aquel ácido alado

lumetan ere barru errauslea

que el las plumas ostentaba

nabari zitzaion

su alma incendiaria,

azido hegaldun harengandik,

y que acaso un árbol

eta malkoz eta atalez

-testigo...