Avisar de contenido inadecuado

Gabriel Celaya, una traducción no editada (*)

{
}

 

Gabriel Celaya, una traducción no editada (*)
En el homenaje que se hizo hace años a las víctimas del franquismo y a los luchadores por la libertad se editaron dos antologías poéticas, una estatal y otra de poetas del País Vasco. En esta última Jon Arzallus Eguiguren hizo un gran esfuerzo traduciendo numerosos poemas. Una labor que no fue reconocida como se merece. Entre los poemas que tradujo fueron estos dos de Gabriel Celaya, tomados de su obra 'El Derecho y El Revés', que los responsables de la edición, no sabemos por qué, no incluyeron en la antología. Aquí están para que el trabajo de Jon Arzalluz no haya sido en vano y por si a los estudiosos les sirve para algo :
El mono
...
Quiero morir, hermano. Quiero morir por tí.
Inmolarme al futuro.
Decir al no que si.
Quiero, si eso es querer, matar mi nulidad.
Declararme culpable sabiéndose inocente.
Suicidarme sin más,
porque con mi suicidio,
allá,
donde nada se entiende reinará lo real.
Ximinoak
...
Hil nahi dut, anaia. Hiregatik hil.
Geroari inmolatu.
Bai, ezan ezetzari.
Nahi dut, nahi izatea bada hori, neure ezdeustasuna hil.
Errudun aitortu neure burua, errugabe naizela jakirik.
Ukatu neure burua.
Zeren hala,
fitxik uler ez daiteken
hatan
errealitatea izango bait da nagusi.
El Ingeniero
Tus virtudes, hermano, son burguesas.
Morir sería fácil. No algo heroico.
Porque quienes se niegan a si mismos
son cobardes sin más, y miserables.
No llames con mentira, sacrificio
a esa comodidad de la renuncia.
No queremos que sufras. No admitimos
que debas inmolarte. Tus virtudes 
son arcaicas, estúpidas y tristes.
Ni cuentan en el mundo que yo anuncio,
ni podrían mover las hojas de un árbol.
Pedimos la alegría del esfuerzo,
la risa entre dos golpes de martillo,
el agua como va, y en las turbinnas,
organiza una fuerza constructiva.
Así vamos haciendo lo  posible.
Son esfuerzos pequeños lo que cuenta:
minutos y minutos aprecidos,
días sordos, difíciles, tenaces,
materias que resisten tercamente
y manos revestidas de herramientas
que de pronto son limas, alicates,
tijeras, o garlopas, o cuchillos,
y el fuego bien domado, y el sistema
que organiza el conjunto, y así salva.
Esto es lo que cuenta, Mono hermano.
No ver que en lo real, la trascendencia
declara ese misterio de que existen
las cosas como son y no la nada.
No quedarse suspenso preguntando 
por qué existen los seres y no el cero.
No solo contemplar, neutral y ausente,
el mundo de los hombres y los dioses.
No lavarse las manos entre ciertos
horrores cotidianos. No negarse
y pedir el descanso de la muerte
cuando hay tanto que hacer y tanto fango,
sin haber aportado nada al orden.
Tu deber es vivir. Luchar alegre.
Infineruak
Hire bertuteak, anaia, burgesak dituk.
Erraza huke hiltzea. Baina, apenas ezer heroikoik.
Zeren norberari uko dagiona
koldar bait duk huts hutsik
eta miserable.
Ez hakiok homodidadezko ukazio horri
mihinzuriz sakrifizio esan.
Ez diagu sufri desaanik nahi. Inmolatu
behar duanik ere ez diagu omartzen.
Behinolekoak, inozoak
eta tristeak dituk hiere bertuteak.
Ez balio ditek iragatzen nabilan
mundurako, ez indarrik ditek
hosto bat aldatzeko.
Ahaleginaren poza diagu askatzen,
taura, darion bezala, karranketan,
han bait dagi lan, onuragarri.
Eginahalean ari.
Esforzu tipiek ditek hemen balio.
Minuturik minutu pairatu denak,
egun sor, zail eta leihatuak,
gogor erresistitzen duten gaiak,
eta esku lanabadez beteak,
aztur, arrabot edo ganibeta
bihurtu direnek,
eta su ongi bazatuak,
eta guztia eratu eta horrela salbatu
duen sistemak.
Honek dik garrantzia, anaia Ximinoa.
Ez ikustea, deuseza agetzen duera
traszendentziak errealean.
Zergatik esistitzen duten izakiek
eta ez hutzak galderaren puntar
geratzeak ez.
Ez jainko eta gizonon mundu hau
beti neutral eta kanpotiarrez begizbatzeak.
Ez, egunoroko zenbait gauza izugarriri
zaputz egiteak.
Ez, ezer onera ekarri gabe,
eta norbera ukatuz, heriotzak duen
atsedena eskatzeak, egonik
hainbat lokatza eta zer egin.
Bizi egin behar duk, bizi:
alai borrokan ari.
(*) Debería haber salido editada en la 'Antología Poética Vasca. Frankismoaren Biktimei eta Askatasunaren Aldeko Borrokariei Omenaldia. A los 50 años de Gernika'
Ediciones Vanguardia Obrera, S.A. (ya desaparecida)
ISBN: 84-96293-38-3; D.L.: M-11182-1987
Portada: original de José Luis Zumeta (Usúrbil, Guipúzcoa, 1939)
Contraportada: original de Ricardo Ugarte de Zubiarrain (Pasajes San Pedro, Guipúscoa, 1942)
Ilustraciones: J.L. Zumeta, Javier Arocena, Alejandro Tapia, Carlos Inda, Bonifacio Alonso, Nestor Basterretxea Arzadun, 'Arrastalu' (Carlos Zabala), Xabier Bastarrika, Iñaki Moreno Ruiz de Eguino, Dionisio Blanco, Joseba Eskubi, Darío Urzay, José María Muñoz, Francisco Herrero, Julia Ochoa, Mendi, Carlos Sanz.
Traducciones: Jon Arzallus, Felipe Juaristi, Jon Juaristi, Colectivo Homenaje, Txema Larrea, Manu López, José Agustín Arrieta, Koldo Tapia, María José Querejeta, J. García Garmendia, y en su caso los propios autores.
En el homenaje que se hizo hace años a las víctimas del franquismo y a los luchadores por la libertad se editaron dos antologías poéticas, una estatal, 'La Memoria y La Sangre' y otra de poetas del País Vasco, 'Antología Poética Vasca'. En esta última Jon Arzallus Eguiguren hizo un gran esfuerzo traduciendo numerosos poemas. Una labor que no fue reconocida como se merece. Entre los poemas que tradujo fueron estos dos de Gabriel Celaya, tomados de su obra 'El Derecho y El Revés', que los responsables de la edición, no sabemos por qué, no incluyeron en la antología. Aquí están para que el trabajo de Jon Arzalluz no haya sido en vano y por si a los estudiosos les sirve para algo :
------------
El mono
...
Quiero morir, hermano. Quiero morir por tí.
Inmolarme al futuro.
Decir al no que si.
Quiero, si eso es querer, matar mi nulidad.
Declararme culpable sabiéndose inocente.
Suicidarme sin más,
porque con mi suicidio,
allá,
donde nada se entiende reinará lo real.
 
Ximinoak
...
Hil nahi dut, anaia. Hiregatik hil.
Geroari inmolatu.
Bai, ezan ezetzari.
Nahi dut, nahi izatea bada hori, neure ezdeustasuna hil.
Errudun aitortu neure burua, errugabe naizela jakirik.
Ukatu neure burua.
Zeren hala,
fitxik uler ez daiteken
hatan
errealitatea izango bait da nagusi.
________
El Ingeniero

Tus virtudes, hermano, son burguesas.
Morir sería fácil. No algo heroico.
Porque quienes se niegan a si mismos
son cobardes sin más, y miserables.
No llames con mentira, sacrificio
a esa comodidad de la renuncia.
No queremos que sufras. No admitimos
que debas inmolarte. Tus virtudes 
son arcaicas, estúpidas y tristes.
Ni cuentan en el mundo que yo anuncio,
ni podrían mover las hojas de un árbol.
Pedimos la alegría del esfuerzo,
la risa entre dos golpes de martillo,
el agua como va, y en las turbinnas,
organiza una fuerza constructiva.
Así vamos haciendo lo  posible.
Son esfuerzos pequeños lo que cuenta:
minutos y minutos aprecidos,
días sordos, difíciles, tenaces,
materias que resisten tercamente
y manos revestidas de herramientas
que de pronto son limas, alicates,
tijeras, o garlopas, o cuchillos,
y el fuego bien domado, y el sistema
que organiza el conjunto, y así salva.
Esto es lo que cuenta, Mono hermano.
No ver que en lo real, la trascendencia
declara ese misterio de que existen
las cosas como son y no la nada.
No quedarse suspenso preguntando 
por qué existen los seres y no el cero.
No solo contemplar, neutral y ausente,
el mundo de los hombres y los dioses.
No lavarse las manos entre ciertos
horrores cotidianos. No negarse
y pedir el descanso de la muerte
cuando hay tanto que hacer y tanto fango,
sin haber aportado nada al orden.
Tu deber es vivir. Luchar alegre.
 
Infineruak

Hire bertuteak, anaia, burgesak dituk.
Erraza huke hiltzea. Baina, apenas ezer heroikoik.
Zeren norberari uko dagiona
koldar bait duk huts hutsik
eta miserable.
Ez hakiok homodidadezko ukazio horri
mihinzuriz sakrifizio esan.
Ez diagu sufri desaanik nahi. Inmolatu
behar duanik ere ez diagu omartzen.
Behinolekoak, inozoak
eta tristeak dituk hiere bertuteak.
Ez balio ditek iragatzen nabilan
mundurako, ez indarrik ditek
hosto bat aldatzeko.
Ahaleginaren poza diagu askatzen,
taura, darion bezala, karranketan,
han bait dagi lan, onuragarri.
Eginahalean ari.
Esforzu tipiek ditek hemen balio.
Minuturik minutu pairatu denak,
egun sor, zail eta leihatuak,
gogor erresistitzen duten gaiak,
eta esku lanabadez beteak,
aztur, arrabot edo ganibeta
bihurtu direnek,
eta su ongi bazatuak,
eta guztia eratu eta horrela salbatu
duen sistemak.
Honek dik garrantzia, anaia Ximinoa.
Ez ikustea, deuseza agetzen duera
traszendentziak errealean.
Zergatik esistitzen duten izakiek
eta ez hutzak galderaren puntar
geratzeak ez.
Ez jainko eta gizonon mundu hau
beti neutral eta kanpotiarrez begizbatzeak.
Ez, egunoroko zenbait gauza izugarriri
zaputz egiteak.
Ez, ezer onera ekarri gabe,
eta norbera ukatuz, heriotzak duen
atsedena eskatzeak, egonik
hainbat lokatza eta zer egin.
Bizi egin behar duk, bizi:
alai borrokan ari.
_____
(*) Debería haber salido editada en la 'Antología Poética Vasca. Frankismoaren Biktimei eta Askatasunaren Aldeko Borrokariei Omenaldia. A los 50 años de Gernika'
Ediciones Vanguardia Obrera, S.A. (ya desaparecida)
ISBN: 84-96293-38-3; D.L.: M-11182-1987
Portada: original de José Luis Zumeta (Usúrbil, Guipúzcoa, 1939)
Contraportada: original de Ricardo Ugarte de Zubiarrain (Pasajes San Pedro, Guipúscoa, 1942)
Ilustraciones: J.L. Zumeta, Javier Arocena, Alejandro Tapia, Carlos Inda, Bonifacio Alonso, Nestor Basterretxea Arzadun, 'Arrastalu' (Carlos Zabala), Xabier Bastarrika, Iñaki Moreno Ruiz de Eguino, Dionisio Blanco, Joseba Eskubi, Darío Urzay, José María Muñoz, Francisco Herrero, Julia Ochoa, Mendi, Carlos Sanz.
Traducciones: Jon Arzallus, Felipe Juaristi, Jon Juaristi, Colectivo Homenaje, Txema Larrea, Manu López, José Agustín Arrieta, Koldo Tapia, María José Querejeta, J. García Garmendia, y en su caso los propios autores.

 

{
}
{
}

Deja tu comentario Gabriel Celaya, una traducción no editada (*)

Identifícate en OboLog, o crea tu blog gratis si aún no estás registrado.

Avatar Tu nombre